Renovatie

U bent niet meer tevreden over uw huidige tuin en kiest voor een grondige renovatie. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

- De leefbaarheid van de tuin (bijvoorbeeld de komst van kinderen).
- U heeft een ander huis met andere wensen dan de vorige bewoners.
- Uw tuin is verwaarloosd.

Allereerst gaan we na welke materialen uit uw tuin hergebruikt kunnen worden. Daarna vindt een zelfde werkwijze plaats als bij de aanleg van een nieuwe tuin. We starten met een vlekkenplan (hele grove schets van de tuin). Vaak wordt deze al samen met u opgesteld.

Wanneer u er voor kiest met ons in zee te gaan, starten we met het maken van het definitief ontwerp. Wanneer dit is goedgekeurd wordt gestart met de aanleg van uw tuin. Dit kunt u helemaal door ons laten doen. Ook kunt u ervoor kiezen (een gedeelte van) de werkzaamheden zelf op u te nemen en deze uit te voeren onder regie van ons.

Het onderhoud van uw tuin kunt u zowel zelf doen als door ons laten verzorgen. Dit kan variëren van volledig onderhoud (1 à 2 keer per maand) tot het 1 à 2 keer per jaar verrichten van snoeiwerkzaamheden.