Ontwerp & Aanleg

Nadat u de beslissing heeft genomen een nieuwe tuin aan te leggen en ons benaderd heeft, maken we een vrijblijvende afspraak om uw wensen in kaart te brengen. Na deze inventarisatie beginnen we met een vlekkenplan (hele grove schets van de tuin). Vaak wordt deze samen met u opgesteld.

Wanneer u ervoor kiest met ons in zee te gaan, starten we met het maken van het definitief ontwerp. Wanneer dit door u is goedgekeurd wordt gestart met de aanleg van uw tuin. Dit kunt u helemaal door ons laten doen. Ook kunt u ervoor kiezen (een gedeelte van) de werkzaamheden zelf op u te nemen en deze uit te voeren onder regie van ons.

Het onderhoud van uw tuin kunt u zowel zelf doen als door ons laten verzorgen. Dit kan variëren van volledig onderhoud (1 à 2 keer per maand) tot het 1 à 2 keer per jaar verrichten van snoeiwerkzaamheden.